Sri shiva ashtottara shatanamavali

SRI SHIVA ASHSHOTTARA SATANAMAVALIH OM SHIVAYA NAMAH OM MAHESVARAYA NAMAH OM SHAMBAVE NAMAH OM PINAKINE NAMAH OM SHASHISHEKARAYA NAMAH OM VASUDEVAYA NAMAH OM VIRUPAKSHAYA NAMAH OM KAPARDINE NAMAH OM NILALOHITAYA NAMAH OM SHANKARAYA NAMAH OM SHULAPANAYE NAMAH OM KATTAMGINE NAMAH OM VISHNUVALLABAYA NAMAH OM SHIPISHSHAYA NAMAH OM AMBIKANATHAYA NAMAH OM …

Continue reading

Shiva Tandava Stotram Lyrics English, Shiv Tandav Stotram Lyrics

Shiva Tandava Stotram Lyrics jaṭāṭavīgalajjalapravāhapāvitasthale galevalambya lambitāṃ bhujaṅgatuṅgamālikām | amaamaamaamanninādavaamarvayaṃ cakāra caṇatāṇavaṃ tanotu naḥ śivaḥ śivam || 1 || jaṭākaṭāhasambhramabhramannilimpanirjharī- -vilolavīcivallarīvirājamānamūrdhani | dhagaddhagaddhagajjvalallalāṭapaṭṭapāvake kiśoracandraśekhare ratiḥ pratikṣaṇaṃ mama || 2 || dharādharendranandinīvilāsabandhubandhura sphuraddigantasantatipramodamānamānase | kṛpākaṭākṣadhoraṇīniruddhadurdharāpadi kvaciddigambare mano vinodametu vastuni || 3 || jaṭābhujaṅgapiṅgaḷasphuratphaṇāmaṇiprabhā kadambakuṅkumadravapraliptadigvadhūmukhe | madāndhasindhurasphurattvaguttarīyamedure mano vinodamadbhutaṃ bibhartu bhūtabhartari || …

Continue reading

Daaridryadahana Shiva Stotram Lyrics, Daridra Dahana Shiva Stotram Lyrics

Daaridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya  kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya |  karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||  gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya  kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya |  gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2||  bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya  ugraaya …

Continue reading

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Devotional Song Lyrics English

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyics Sourashtra Dese Visadhethi Ramye,  Jyothirmayam Chandra Kalavathamsam,  Bhakthi Pradhanaya Krupavatheernam,  Tham Soma Nadham Saranam Prapadhye 1  Sri Shaila Sange Vibhudathi Sange,  Thulathi Thune Api Mudha Vasantham,  Thamarjunam Mallika Poorvamekam,  Namami Samsara Samudhra Sethum 2  Avanthikayam Vihithavatharam,  Mukthi Pradhanaya Cha Sajjananam,  Akalamruthyo Parirakshanatham, Vande Maha Kala Maha …

Continue reading

Sacred Chants of Lord Shiva Devotional Song Lyrics

The Sacred Chants of Lord Shiva Lyrics saurashtre somanatham cha shrishaile mallikArjunam | ujjayinyam mahakalamo~OMkAramamaleshwaram || paralyam vaidyanatham cha dakinyam bhimashankaram | setubandhe tu rameshaM nageshaM darukavane || varanasyAM tu vishvesham tryambakam gautamitate | himalaye tu kedaram ghushmesham cha shivalaye || etani jyotirlingani sayaM prataH pathennarah | saptajanmakritaM papaM smaranena …

Continue reading

Shiva Rudrastakam Lyrics in English, Rudrashtakam Shiva Stuti Lyrics

Shiva Rudrashtakam Lyrics Namam Meesana Nirvana Roopam Vibhum vyapakam Brahma Veda Swaroopam Nijam Nirgunam Nirvikalpam Nireeham Chidakasamaakasa Vasam Bhajeham 1 Niraakara Monkaara Moolam Thureeyam  Giraa Jnana Gotheethamesam Gireesam Karalam Maha Kala Kalam Krupalam Gunaa Gara Samsara Param Nathoham Thushaaraadhi Sankasa Gowram Gabheeram, Mano Bhootha Koti Prabha Sree Sareeram, Sphuran Mouli …

Continue reading