Daaridryadahana Shiva Stotram Lyrics, Daridra Dahana Shiva Stotram Lyrics

Daaridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics
vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya 
kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya | 
karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1|| 
gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya 
kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya | 
gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2|| 
bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya 
ugraaya durga bhavasaagara taaraNaaya | 
jyotirmayaaya guNanaama sunrutyakaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 3|| 
charma ambaraaya shava bhasma vilepanaaya 
bhaalekshaNaaya maNi kunDala manDitaaya | 
manjeera paada yugalaaya jaTaadharaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 4|| 
panchaananaaya phaNiraaja vibhooshaNaaya 
hemaanshukaaya bhuvanatraya manDitaaya | 
aananda bhoomi varadaaya tamomayaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 5|| 
bhaanu priyaaya bhava saagara taaraNaaya 
kaalaantakaaya kamalaasana poojitaaya | 
netra trayaaya shubha lakshaNa lakshitaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 6|| 
raama priyaaya raghunaatha vara pradaaya 
naaga priyaaya narakaarNava taaraNaaya | 
puNyeshu puNya bharitaaya sura architaaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 7||
mukteshvaraaya phaladaaya gaNeshvaraaya 
geeta priyaaya vrushabheshvara vaahanaaya | 
maatanga charma vasanaaya maheshvaraaya 
daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 8|| 

vasishThena krutam stotram sarvaroga nivaaraNam |
sarva sampatkaram sheeghram putra pautra aadi vardhanam |
trisandhyam yah paThennityam sa hi svargam avaapnuyaat || 9||
iti shree vasishTha virachitam daaridrya dahana shivastotram
|| sampoorNam ||

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *