Sri shiva ashtottara shatanamavali

SRI SHIVA ASHSHOTTARA SATANAMAVALIH

OM SHIVAYA NAMAH
OM MAHESVARAYA NAMAH
OM SHAMBAVE NAMAH
OM PINAKINE NAMAH
OM SHASHISHEKARAYA NAMAH
OM VASUDEVAYA NAMAH
OM VIRUPAKSHAYA NAMAH
OM KAPARDINE NAMAH
OM NILALOHITAYA NAMAH
OM SHANKARAYA NAMAH
OM SHULAPANAYE NAMAH
OM KATTAMGINE NAMAH
OM VISHNUVALLABAYA NAMAH
OM SHIPISHSHAYA NAMAH
OM AMBIKANATHAYA NAMAH
OM SRI KANTHAYA NAMAH
OM BAKTAVATSALAYA NAMAH
OM BAVAYA NAMAH
OM SARVAYA NAMAH
OM TRILOKESAYA NAMAH
OM SHITIKANTHAYA NAMAH
OM SHIVAPRIYAYA NAMAH
OM UGRAYA NAMAH
OM KAPARDINE NAMAH
OM KAMARAYE NAMAH
OM ANDHAKASURASUDANAYA NAMAH
OM GANGADHARAYA NAMAH
OM LALATAKSHAYA NAMAH
OM KALAKALAYA NAMAH
OM KRUPANIDHAYE NAMAH
OM BIMAYA NAMAH
OM PARASHUHASTAYA NAMAH
OM MRUGAPANAYE NAMAH
OM JATADHARAYA NAMAH
OM KAILASAVASHINE NAMAH
OM KAVACHINE NAMAH
OM KATHORAYA NAMAH
OM TRIPURAMTAKAYA NAMAH
OM VRUSHABARUDHAYA NAMAH
OM BASMODDULITA VIGRAHAYA NAMAH
OM SAMAPRIYAYA NAMAH
OM SARVAMAYAYA NAMAH
OM TRAYIMURTAYE NAMAH
OM ANISVARAYA NAMAH
OM SARVAGNAYA NAMAH
OM PARAMATMANE NAMAH
OM SOMASURYYAGNI LOCANAYA NAMAH
OM HAVISHE NAMAH
OM YAGNAMAYAYA NAMAH
OM SOMAYA NAMAH
OM PANCHAVAKTRAYA NAMAH
OM SADASHIVAYA NAMAH
OM VISVESVARAYA NAMAH
OM VIRABADRAYA NAMAH
OM GANANATHAYA NAMAH
OM PRAJAPATAYE NAMAH
OM HIRANYARETASE NAMAH
OM DURDHARSHAYA NAMAH
OM GIRISHAYA NAMAH
OM ANAGAYA NAMAH
OM BUJANGABUSHANAYA NAMAH
OM BARGAYA NAMAH
OM GIRIDHANVINE NAMAH
OM GIRIPRIYAYA NAMAH
OM KRUTIPASAAE NAMAH
OM PURARATAYE NAMAH
OM BAGAVATE NAMAH
OM PRAMATHADHIPAYA NAMAH
OM MRUTYUNJAYAYA NAMAH
OM SUKSHMATANAVE NAMAH
OM JAGADVYAPINE NAMAH
OM JAGADGURUVE NAMAH
OM VYOMAKESHAYA NAMAH
OM MAHASENAJANAKAYA NAMAH
OM CHARUVIKRAMAYA NAMAH
OM RUDRAYA NAMAH
OM BUTAPATAYE NAMAH
OM THANAVE NAMAH
OM AHIRBUDDNYAYA NAMAH
OM DIGAMBARAYA NAMAH
OM ASHTAMURTAYE NAMAH

OM ANEKATMANE NAMAH
OM SATVIKAYA NAMAH
OM SUDDHAVIGRAHAYA NAMAH
OM SHASVATAYA NAMAH
OM KANDAPARASAVE NAMAH
OM AJAYA NAMAH
OM PASAVIMOCHAKAYA NAMAH
OM MRUDAYA NAMAH
OM PASUPATAYE NAMAH
OM DEVAYA NAMAH
OM MAHADEVAYA NAMAH
OM AVYAYAYA NAMAH
OM HARAYE NAMAH
OM PUSHADAMTABIDHE NAMAH
OM AVYAGRAYA NAMAH
OM DAKSHADHVARA HARAYA NAMAH
OM HARAYA NAMAH
OM BAGANETRABIDE NAMAH
OM AVYAKTAYA NAMAH
OM SAHASRAKSHAYA NAMAH
OM SAHASRAPADE NAMAH
OM APAVARGAPRADAYA NAMAH
OM ANANTAYA NAMAH
OM TARAKAYA NAMAH
OM PARAMESVARAYA NAMAH

ITI SRI SHIVASHTOTTARA SHATANAMAVALIH SAMAPTA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *