Sri Kannika Parameshwari Stotram in Kannada

ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಶ್ರೀ ದೇವಿಂ ನವಯೌವನಾಂಚಿತ ತನುಂ
ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರದಾಂ ಕನ್ಯಕಾಂ

ಸ್ವರ್ಣಾಲಂಕೃತ ಭೊಷಿತಾಂ ಧೃತಶುಕಾಂ
ಸೌಂದರ್ಯ ವಾರಾನ್ನಿಧಿಂ

ಕಾರುಣ್ಯಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ
ನವಮಣಿಭ್ರಾಜತ್ಕಿರೀಟೋಜ್ವಾಲಾಂ

ವೈಶ್ಯಖ್ಯಾತ ಕುಲೋದ್ಬವಾಂ ಶೃತಿನುತಾಂ
ವಂದೇ ಸದಾ ವಾಸವೀಂ

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *