शिवपंचाक्षर स्तोत्रं

नागेंद्रहाराय त्रि लोचनाय
भस्मांगरागाय महेश्वराय
नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
तस्मै नकाराय नमश्शिवाय

मंदाकीनीसलिलचंदनचर्चिताय
नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय
मंदारपुष्टेण सुपूजिताय
तस्मैमकाराय नमश्शिवाय

शिवाय गौरीवदनाब्जवृंद
सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय
श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय
तस्मैशिकाराय नमश्शिवाय

वसिष्ठकुंभोद्भवगौतमार्य
मुनिंद्र देवार्चितशेखराय
चंद्रार्कवैश्वानरलोचनाय
तस्मैवकाराय नमश्शिवाय

यक्षस्वरूपाय जटधराय
पिनाकहस्ताय सनातनाय
दिव्या देवाय दिगंबराय
तस्मैयकाराय नमश्शिवाय

पंचाक्षरमिदं यः पठेत् शवसन्निधौ
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *