Daaridryadahana Shiva Stotram Lyrics, Daridra Dahana Shiva Stotram Lyrics

Daaridrya Dahana Shiva Stotram Lyrics vishveshvaraaya narakaarNava taaraNaaya  kaNaamrutaaya shashishekhara dhaaraNaaya |  karpoora kaanti dhavalaaya jaTaadharaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 1||  gauree priyaaya rajaneesha kalaa dharaaya  kaalaanta kaaya bhujagaadhipa kankaNaaya |  gangaa dharaaya gajaraaja vimardanaaya  daaridrya dukha dahanaaya namah shivaaya || 2||  bhakti priyaaya bhava roga bhayaapahaaya  ugraaya …

Continue reading