Dwadasa Jyotirlinga Stotram Devotional Song Lyrics English

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyics Sourashtra Dese Visadhethi Ramye,  Jyothirmayam Chandra Kalavathamsam,  Bhakthi Pradhanaya Krupavatheernam,  Tham Soma Nadham Saranam Prapadhye 1  Sri Shaila Sange Vibhudathi Sange,  Thulathi Thune Api Mudha Vasantham,  Thamarjunam Mallika Poorvamekam,  Namami Samsara Samudhra Sethum 2  Avanthikayam Vihithavatharam,  Mukthi Pradhanaya Cha Sajjananam,  Akalamruthyo Parirakshanatham, Vande Maha Kala Maha …

Continue reading

Narayana Stotram Devotional Song Lyrics in English

Narayana Stotram in English nārāyaṇa nārāyaṇa jaya govinda hare || nārāyaṇa nārāyaṇa jaya gopāla hare || karuṇāpārāvāra varuṇālayagambhīra nārāyaṇa || 1 || ghananīradasaṅkāśa kṛtakalikalmaṣanāśana nārāyaṇa || 2 || yamunātīravihāra dhṛtakaustubhamaṇihāra nārāyaṇa || 3 || pītāmbaraparidhāna surakaḷyāṇanidhāna nārāyaṇa || 4 || mañjulaguñjābhūṣa māyāmānuṣaveṣa nārāyaṇa || 5 || rādhādharamadhurasika rajanīkarakulatilaka nārāyaṇa || …

Continue reading