श्री देवीनमनं

ओं सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वर्थसाधिकॆ
शरण्ये त्र्यंबके गौरि नारायणि नमो ७स्तुते

सृष्टिस्थिति विनाशानां सक्तिभूते शनातनि
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमो७स्तुते

शरणागत दीनार्तपरित्राणपरायणे
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमो७सुते

जय नारायणि नमो७स्तुते
जय नारायणि नमो७स्तुते
जय नारायणि नमो७स्तुते
जय नारायणि नमो७स्तुते

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *