श्री काळिकांबास्तोत्रं

श्रीदेवि सर्वमांगल्ये जगन्मा तृस्वरूपिणि
सर्वशक्ति स्वरूपायै काळिकांबा नमो नमः

अपर्णे अंबिकादेवि अजरुद्राच्युतस्तुते
निर्विकल्पे परब्रह्मे काळिकांबा नमो नमः
शर्वाणी सद्गुणापोर्णे नित्यतृप्ते निरंजनी
राजराजेश्वरी देविकाळिकांबा नमो नमः
मधुवैरी महाकाळी महामारी महेश्वरि
कैटभासुरसंहारी काळिकांबा नमो नमः
मृत्युंजये महामाये मूलब्रह्मस्वपिणे
विश्वाराध्ये विश्ववंध्ये काळिकांबा नमो नमः
शशिकोटिप्रभामौळी रसिलोमासुराहते
रुदाग्रदैत्य संहारी काळिकांबा नमो नमः‘
दाक्षायिणि धर्मरूपे चिक्षुरांतककारिणी
मोक्षप्रदे महादेवी काळीकांबा नमो नमः
मृडरूपे महारौद्रे खड्गहस्तकपालिनी
बिडालदैत्यसंहारी काळीकांबा नमो नमः
मंत्रमाते महालक्ष्मी महिषासुरमर्दिनी
कामकोटिमहारूपे काळीकांबा नमो नमः
देवेंद्र प्रमुखाराध्ये पावनांगि परात्वरे
भावजारिमहाप्रीते काळिकांबा नमो नमः
नारायणप्रियतमे नागेंद्रकरकंकणे
नारादादिसुसंसेव्ये काळिकांबा नमो नमः
भुजंगकृष्णधम्मिल्ले कामार्थफलसिद्धिदे
धूम्राक्षदैत्य संहारी काळिकांबा नमो नमः
चंडांतकी कामरूपे मुंडमालि महोदरी
चामुंडे चणकाभीष्टे काळिकांबा नमो नमः
रक्तदंते रमासेव्ये रक्तबीजासुराहते
रौद्र रूपिणि रक्ताक्षी काळिकांबा नमो नमः
निशुंभारि निराकरी ईश्वरी विश्वनाटकी
शाश्वते शरणप्रीते काळिकांबा नमो नमः
अंबिकॆ अच्युते देवी शुंभराक्षसमर्दिनी
गंभीरे गुणसौंदर्ये काळिकांबा नमो नमः
कात्यायिनी कलातीते गोत्रजाते महाबले
सर्वार्थसिद्धिदे देवी काळिकांबा नमो नमः
मायातीते महाशक्ते महेश्वरि महाब्रभे
भुवनेश्वरि सौंदर्ये काळिकांबा नमो नमः
विश्वेश्वरी विरूपाक्षे सच्चरित्रे सदाशीवे
विद्यारूपे विशालाक्षि काळिकांबा नमो नमः
गायत्री गानसुलभे य्षगंधर्वसेविते
गजाननमहामाते काळिकांबा नमो नमः
दाक्षायिणी धर्मरूपे चिक्षुरागर्वभंजिनि
मोक्षदाते महाशक्ति काळिकांबा नमो नमः
शूल चक्रगदाखड्ग कुंतशार्ज्गधनुर्भृते
तोमरास्त्रधरे देवी काळिकांबा नमो नमः
पंककाक्षी फालनेत्रे शंकरी चंद्रशेखरी
ओंकाररूपिणी देवी काळिकांबा नमो नमः
एकह्निकं तारकं च चतुर्थीकं ज्वरं हरेत्
लोकवश्यकरं पुण्यं काळिकांबा नमो नमः
एकाह्निकं तारकं च चतुर्थीकं ज्वरं हरेत्
लोकवश्युकरं पुण्यं काळिकांबा नमो नमः
भूदानं स्वर्णदानं च कन्यादानफलं लभेत्
गोदानफलसंयक्तं काळिकांबा नमो नमः
यज्ञकोटिफलप्राप्ति सुज्ञानं सुव्यतापरं
सर्वविघ्ननाशं च काळिकांबा नमो नमः
ब्रह्म रक्षोभयं नस्ति पिशाचगणवारणं
अपमृत्युभयं नास्ति काळिकांबा नमो नमः
अपुत्रो लभते पुत्रं कन्यार्थी लभतेंगनां
ऐश्चर्यसिद्धिदं नित्यं महापातकनाशनं
सायुज्यमोक्ष संप्राप्ति काळिकांबा नमो नमः
भानुकोटि महारूपे ज्ञानमूर्ति कृपार्णवे
नानाव्याधिहरे देवी काळिकांबा नमो नमः
पंचानने महादेवी पंचमूर्ति स्वरूपिणी
सहस्र मुखभस्मांगि काळिकांबा नमो नमः
परात्वरे परंज्योती वाराही परमेश्वरी
पार्वाति श्रीविश्वब्रह्मे काळिकांबा नमो नमः
मंगलं ते स्वयं पूर्णे मंगलं ते सदाशिवे
मंगलं ते लोकमातः काळिकांबा नमो नमः
इती श्र्‍ई लिंगाचार्यकृतं
श्री काळिकांबा स्तोत्रं संपूर्णं

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *