गणपति मंगळ स्तोत्र

गजाननाय गांगेय सहजाय सदात्मने
गौरिप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मंगलम्

नागयज्ञोपवीताय नतविघ्न विनाशिने
नंद्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मंगलम्

इभवक्त्राय चंद्रादि वंदिताय चिदात्मने
ईशान प्रेमपात्राय जैष्पदायास्तु मंगलम्

सुमुखाय सुशुंडाग्रोक्पिप्रामृत घटायच
सुरवृंद निषेव्याय सुखदायास्तु मंगलम्

चतुर्भुजाय चंद्रार्धविलसन् मस्तकाय च
चरणावनतानंत-तारणायास्तु मंगलम्

वक्रतुंडाय वटवेवंद्याय वरदाय च
विरूपाक्ष सुतायास्तु विघ्ननाशाय मंगलम्

प्रमोदा मोदरूपाय सिद्दि विज्ञान रूपिणी
प्रहृष्ट पापनाशाय फलदायास्रु मंगलम्

मंगलं गणनाथाय, मंगलं हरसूनवे
मंगलं विघ्नराजाय विघ्नहर्त्रस्तु मंगलम्

श्लोकाष्टमिदं पुण्यं मंगलप्रद मादरात्
पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्न निवृत्तये

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *