Shiv Chalisa Lyrics in English, Lord Shiv Chalisa Lyrics

images

Shiva Chalisa Stotra Lyrics Jai Ganesh Girija Suvan Mangal Mul Sujan Kahat Ayodhya Das Tum Dey Abhaya Varadan Jai Girija Pati Dinadayala Sada Karat Santan Pratipala Bhala Chandrama Sohat Nike Kanan Kundal Nagaphani Ke Anga Gaur Shira Ganga Bahaye Mundamala Tan Chhara Lagaye Vastra Khala Baghambar Sohain Chhavi Ko Dekha …

Continue reading

Uncategorized