Lingashtakam Lyrics in Kannada

Lingashtakam Lyrics in Kannada ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ ನಿರ್ಮಲ ಭಾಷಿತ ಶೋಭಿತ ಲಿಂಗಮ್ ಜನ್ಮಜ ದುಃಖ ವಿನಾಶಕ ಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ ದೇವಮುನಿ ಪ್ರವರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ ಕಾಮದಹನ ಕರುಣಾಕರ ಲಿಂಗಮ್ ರಾವಣ ದರ್ಪ ವಿನಾಶನ ಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ ಸರ್ವಸುಗಂಧ ಸುಲೇಪಿತ ಲಿಂಗಮ್ ವುದ್ಧಿವಿವರ್ಧನ ಕಾರಣ ಲಿಂಗಮ್ ಸಿದ್ಧ ಸುರಾಸುರ ವಂದಿತ ಲಿಂಗಮ್ ತತ್ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಸದಾಶಿವ ಲಿಂಗಮ್ ಕನಕ ಮಹಾಮಣಿ …

Continue reading

Devi Stuti Devotional Song Lyrics

Devi Stuti Lyrics sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike | sharanye traiyambake gouri naaraayani namostute || srushti sthithi vinaashaanaam shakti-bhoote sanaatani | gunaashraye gunamaye naaraayani namostute || sharanaagata deenaarta paritraana paraayane | sarvasyaartihare devi naaraayani namostute || yaa devi sarvabhooteshu buddhi rupena samsthitaa | namastasyai namastasyai namastasyai namo namaha || yaa …

Continue reading

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi rasthu na. Swasthir Manushebhya. Urdhwa Jigathu beshajam. Sam no asthu dwipadhe.Sam chatush pade Om Shanthi, shanthi, Shanthi. Sahsra seerhaa purusha; Sahasraksha saharpath. Sa bhoomir viswatho vruthwa.Athyathishta ddhasangulam. 1-1 Purusha eeveda sarvam.Yad bhootam yad bhavyam. Utha amruthathwasya eesana. Yad annena adhirohathi. …

Continue reading

Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English

Shivastakam Lyrics Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham shivamshankaram shambhumishanamide 1 Gale rundamalam tanau sarpajalam mahakalakalam ganeshadhipalamh Jatajutabhangottarangairvishalam shivam shankaram shambhumishanamide 2 Mudamakaram mandanam mandayantam mahamandala bhasmabhushhadharamtam Anadihyaparam mahamohaharam shivam shankaram shambhumishanamide 3 Vatadho nivasam mahattattahasam mahapapanasham sadasuprakashamh Girishamganesham sureshammahesham shivamshankaram shambhumishanamide 4 Girindratmajasangrahitardhadeham girau sansthitam sarvada sannageham …

Continue reading