٥
Devotionalsongs, Download devotional songs, free devotional songs, hindu devotional images, hindu devotional songs.

Tag Archives: hindi devotional songs lyrics

Lingashtakam Lyrics in Kannada
Kannada

Lingashtakam Lyrics in Kannada

Lingashtakam Lyrics in Kannada ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕಂ ಬ್ರಹ್ಮಮುರಾರಿ ಸುರಾರ್ಚಿತ ಲಿಂಗಮ್ ನಿರ್ಮಲ ಭಾಷಿತ …Read the Rest

Durga Chalisa Devotional Song in English
Devi

Durga Chalisa Devotional Song in English

Durga Chalisa Lyrics Namo Namo Durge Sukh Karani | Namo …Read the Rest

Devi Stuti Devotional Song Lyrics
Devi

Devi Stuti Devotional Song Lyrics

Devi Stuti Lyrics sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike | sharanye …Read the Rest

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics
Devotional Lyrics

Purusha Suktam Devotional Song Lyrics

Purusha Suktam Lyrics Thachamyo ravrunimahe.gathum yagnaya. Gathum Yagna pathaye.Daivee swasthi …Read the Rest

Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English
Devotional Lyrics

Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English

Shivastakam Lyrics Prabhum prananatham vibhum vishvanatham jagannathanatham sadanandabhajamh Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham …Read the Rest