Shivashtakam Devotional Song Lyrics in English

Shivastakam Lyrics

Prabhum prananatham vibhum vishvanatham
jagannathanatham sadanandabhajamh
Bhavadbhavyabhuteshvaram bhutanatham
shivamshankaram shambhumishanamide 1

Gale rundamalam tanau sarpajalam
mahakalakalam ganeshadhipalamh
Jatajutabhangottarangairvishalam shivam
shankaram shambhumishanamide 2

Mudamakaram mandanam mandayantam
mahamandala bhasmabhushhadharamtam
Anadihyaparam mahamohaharam
shivam shankaram shambhumishanamide 3

Vatadho nivasam mahattattahasam
mahapapanasham sadasuprakashamh
Girishamganesham sureshammahesham
shivamshankaram shambhumishanamide 4

Girindratmajasangrahitardhadeham
girau sansthitam sarvada sannageham
Parabrahmabrahmadibhirvandhyamanam
shivam shankaram shambhumishanamide 5

Kapalam trishulam karabhyam dadhanam
padambhojanamraya kamam dadanam
Balivardayanam suranam pradhanam
shivam shankaram shambhumishanamide 6

Sharachchandragatram gunananda patram
trinetram pavitram dhaneshasya mitram
Aparnakalatram charitram vichitram
shivam shankaram shambhumishanamide 7

Haramsarpaharam chitabhuviharam
bhavamvedasaram sadanirvikaram
Smashaanevadantam manojamdahantam
shivamshankaram shambhumishanamide 8

Stavam yah prabhate narah shulapane
patheth stotraratnam vhaprapyaratnam
Sputram sudhyanam sumitram kalatram
vichitrai samaradya moksham prayati 9

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *