Sacred Chants of Lord Shiva Devotional Song Lyrics

The Sacred Chants of Lord Shiva Lyrics saurashtre somanatham cha shrishaile mallikArjunam | ujjayinyam mahakalamo~OMkAramamaleshwaram || paralyam vaidyanatham cha dakinyam bhimashankaram | setubandhe tu rameshaM nageshaM darukavane || varanasyAM tu vishvesham tryambakam gautamitate | himalaye tu kedaram ghushmesham cha shivalaye || etani jyotirlingani sayaM prataH pathennarah | saptajanmakritaM papaM smaranena …

Continue reading

Shiva Bilvashtakam Devotional Song in English

Shiva Bilvasthakam Lyrics Tridalam trigunakaram trinetram cha triyayudham Trijanmapapasamharam ekabilvam shivarpanam .. 1 Trishakhaih bilvapatraishcha hyachchidraih komalaih shubhaih . Tavavapujam karishhyami ekabilvam shivarpanam .. 2 Koti kanya maha danam tila parvata kotayah Kanchanam sheela danena ekabilvam shivarpanam ..3 Kashikshetranivasam cha kalabhairavadarshanam Prayagamadhavam druishtva ekabilvam shivarpanamh .. 4 Induvare vratam sthitwa …

Continue reading