Sacred Chants of Lord Shiva Devotional Song Lyrics

The Sacred Chants of Lord Shiva Lyrics saurashtre somanatham cha shrishaile mallikArjunam | ujjayinyam mahakalamo~OMkAramamaleshwaram || paralyam vaidyanatham cha dakinyam bhimashankaram | setubandhe tu rameshaM nageshaM darukavane || varanasyAM tu vishvesham tryambakam gautamitate | himalaye tu kedaram ghushmesham cha shivalaye || etani jyotirlingani sayaM prataH pathennarah | saptajanmakritaM papaM smaranena …

Continue reading