Dwadasa Jyotirlinga Stotram Devotional Song Lyrics English

Dwadasa Jyotirlinga Stotram Lyics Sourashtra Dese Visadhethi Ramye,  Jyothirmayam Chandra Kalavathamsam,  Bhakthi Pradhanaya Krupavatheernam,  Tham Soma Nadham Saranam Prapadhye 1  Sri Shaila Sange Vibhudathi Sange,  Thulathi Thune Api Mudha Vasantham,  Thamarjunam Mallika Poorvamekam,  Namami Samsara Samudhra Sethum 2  Avanthikayam Vihithavatharam,  Mukthi Pradhanaya Cha Sajjananam,  Akalamruthyo Parirakshanatham, Vande Maha Kala Maha …

Continue reading