Shri Durga Ashtottara Shatanamavali Stotram

Sree Durga Astottara Shatanamavali Om Drugayai namah Om Shivayai namah Om Maha-lakshmyai namah Om Maha-gouryai namah Om Chandikaye namah Om Sarva-gynayai namah Om Sarva-lokeshayai namah Om Sarva karma-phala-pradayai namah Om Sarva teerdha-mayai namah Om Pun-yayai namah Om Deva-yonaye namah Om Ayoni-jaayai namah Om Bhume-jaayai namah Om Nirgu-nayai namah Om Aadhara-shaktyai …

Continue reading