Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics

Ganesha Dwadasanama Stotram Lyrics Pranamya Sirasha Devam Gouri Putram Vinayakam Bhakthya Vyasa Smaren Nithya, Ayurkamartha Siddhaye        1 Worship the son of Gauri, Vinaayaka, by remembering whom constantly the devotees attain longevity, desires and wealth. Prathamam Vakratundam Cha, Ekadantham Dveethiyakam, Trithiyam Krishna Pingalaksham, Gajavakthram Chathurthakam   2 Firstly, …

Continue reading

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali, Lakshmi Sthothra Shatanamavali Lyrics

Lakshmi Ashtottara Shatanamavali Stotram Sri Devyauvasa- Deva Deva Mahadeva thrikalagyya Maheswara | Karunakara devesa bhakthanugraha karaka || Ashtothra satham Laskhmiya: srothu michyami thatvatha: || Ishwara uvacha- Devi sathu mahabaghe mahabakya prathayakam | Sarvyasvarya_karam punyam sarvapabha pranasanam | Sarva thariththriya samanam sravanath bookthi mukthithaha || Rajavasyakaram divyam ghughyath ghughyathamam param | …

Continue reading

Shri Durga Ashtottara Shatanamavali Stotram

Sree Durga Astottara Shatanamavali Om Drugayai namah Om Shivayai namah Om Maha-lakshmyai namah Om Maha-gouryai namah Om Chandikaye namah Om Sarva-gynayai namah Om Sarva-lokeshayai namah Om Sarva karma-phala-pradayai namah Om Sarva teerdha-mayai namah Om Pun-yayai namah Om Deva-yonaye namah Om Ayoni-jaayai namah Om Bhume-jaayai namah Om Nirgu-nayai namah Om Aadhara-shaktyai …

Continue reading